Belasting, toeslagen en hypotheken.

Belasting Hypotheek

Alles over belasting, toeslagen en hypotheken

Belasting, toeslagen en hypotheken.
Belasting, toeslagen en hypotheken.
 
Belasting Hypotheek
 
Inkomstenbelasting
- Box 1
-
Box 2
-
Box 3
-
Aftrekposten
-
Belastingschijven
-
Belasting terugvragen
- Overdrachtsbelasting
 
 
Hypotheken
- Hypotheekvormen
-
Hypotheekrente
-
Huis kopen en kosten

Verzekeringen

Toeslagen
- Zorgtoeslag
-
Huurtoeslag
-
Kinderopvang
-
Kindgebonden budget


 

Aftrekposten inkomstenbelasting


 
 
Gebruik aftrekposten!
De Wet Inkomstenbelasting kent gelukkig ook een aantal aftrekposten. Deze aftrekposten mag u van het inkomen aftrekken zodat het belastbare inkomen lager wordt en u dus minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. Er zijn diverse aftrekposten voor verschillende belastingplichtigen.

Iedereen mag bijvoorbeeld kosten voor ziektekosten aftrekken bij de belastingaangifte van inkomstenbelasting. Er zijn echter veel aftrekposten die niet iedereen kan aftrekken. Zo kan een zelfstandige freelancer, zoals een fotograaf diverse kosten aftrekken voor bijvoorbeeld camera's, statieven en ontwikkelingskosten. Deze kosten zijn aftrekbaar omdat ze noodzakelijk zijn om het beroep uit te oefenen. Een belastingplichtige die voor de hobby foto's maakt heeft hier dus logischerwijs geen recht op.
 
Belangrijkste aftrekposten
De belangrijkste aftrekposten van de inkomstenbelasting waar de meeste belastingplichtigen gebruik van maken bij de belastingaangifte zijn de hypotheekrenteaftrek en de persoonsgebonden aftrek zoals ziektekosten. Kijk welke ziektekosten en andere uitgaven aftrekbaar zijn. Hieronder staat een opsomming met de voorwaarden van alle persoonsgebonden aftrekposten waar u misschien recht op heeft. Voor een duidelijke uitleg over alle regels van de hypotheekrenteaftrek verwijzen wij u naar ons hypotheekrenteaftrek gedeelte.
 
 
 
Persoonsgebonden aftrek
Persoonsgebonden aftrek is het gezamenlijke bedrag van de in het kalenderjaar op de belastingplichtige drukkende persoonsgebonden aftrekposten. Als een gedeelte van de persoonsgebonden aftrek van voorafgaande jaren niet eerder in aanmerking is genomen mag u deze kosten alsnog in dit jaar aftrekken bij de belastingaangifte inkomstenbelasting.

Persoonsgebonden aftrekposten zijn de:
- uitgaven voor onderhoudsverplichtingen;
- verliezen op beleggingen in durfkapitaal (tot 1-1-2011);
- uitgaven voor levensonderhoud van kinderen;
- uitgaven voor specifieke zorgkosten;
- weekenduitgaven voor gehandicapten;
- scholingsuitgaven;
- uitgaven voor monumentenpanden;
- aftrekbare giften
 
 
 
Belasting, toeslagen, hypotheken en belastingaangifte
Home | Contact | Sitemap | Partners | Belastingadvies
Belasting, toeslagen en hypotheken.