Belasting, toeslagen en hypotheken.

Belasting Hypotheek

Alles over belasting, toeslagen en hypotheken

Belasting, toeslagen en hypotheken.
Belasting, toeslagen en hypotheken.
 
Belasting Hypotheek
 
Inkomstenbelasting
- Box 1
-
Box 2
-
Box 3
-
Aftrekposten
-
Belastingschijven
-
Belasting terugvragen
- Overdrachtsbelasting
 
 
Hypotheken
- Hypotheekvormen
-
Hypotheekrente
-
Huis kopen en kosten

Verzekeringen

Toeslagen
- Zorgtoeslag
-
Huurtoeslag
-
Kinderopvang
-
Kindgebonden budget


 

Inkomstenbelasting


 
 
Handige tips en informatie over de inkomstenbelasting
Sinds 2001 is er een nieuwe Wet Inkomstenbelasting in werking getreden. Volgens deze wet worden de verschillende inkomsten van burgers en andere personen die in Nederland werken belast. De inkomstenbelasting wordt berekend over het totale inkomen (ook wel verzamelinkomen genoemd), min de aftrekposten. Er wordt bij de belastingaangifte onderscheid gemaakt tussen drie vormen van inkomen die verdeeld zijn over 3 boxen, namelijk:

- Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning;
- Box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang;
- Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen.

Voor het belastbare inkomen uit de drie boxen zijn er verschillende tarieven per box van toepassing.
 
Belasting berekenen
De belastingwetgeving is met alle tarieven en belastingschijven niet voor iedereen even helder en makkelijk te begrijpen. Daarom kunt u verder op deze site terecht voor alle informatie, tips en duidelijke uitleg over de inkomstenbelasting en aftrekposten die u kunt gebruiken bij de belastingaangifte. Zo kunt u zelf berekenen of u recht heeft op een belasting teruggave.

Met een simpel voorbeeld vatten we hier even kort samen hoe de belastingwetgeving. Wij gaan hierbij uit dat de persoon in loondienst werkt.

Op het bruto inkomen wordt maandelijks door de werkgever loonbelasting en premies ingehouden. Dit kunt u zien als een soort voorschot op de te betalen inkomstenbelasting. De loonbelasting en premies worden aan het Rijk afgedragen en het netto loon wordt op de rekening van de persoon overgemaakt.

Aan de hand van de belastingaangifte voor de inkomstenbelasting wordt bepaald hoeveel er werkelijk belast moet worden. Dat wordt vergeleken met de op het bruto loon ingehouden loonbelasting en premies. Is er teveel ingehouden, dan krijgt u een teruggave en vice versa.
 
 
 
Bruto inkomen, verzamelinkomen en belastbaar inkomen
Vaak bestaat er nog wel verwarring over de verschillende termen die er zijn van "inkomen". De bekendste hiervan zijn het bruto en netto inkomen, het verzamelinkomen en het belastbaar inkomen. Voor de duidelijkheid hebben wij voor u de verschillen op een rijtje gezet.

Het bruto inkomen
Dit is het inkomen voor aftrek van loonbelasting en premies voor volksverzekeringen.

Het netto inkomen
Dit is het inkomen na aftrek van loonbelasting en premies voor volksverzekeringen.

Het verzamelinkomen
Hiermee bedoelen we het inkomen uit de drie eerder genoemde boxen bij elkaar opgeteld.

Het belastbaar inkomen
Het belastbaar inkomen is het verzamelinkomen minus de aftrekposten. Dit is het bedrag waar de inkomstenbelasting over wordt berekend.
 
 
 
Belasting, toeslagen, hypotheken en belastingaangifte
Home | Contact | Sitemap | Partners | Belastingadvies
Belasting, toeslagen en hypotheken.