Belasting, toeslagen en hypotheken.

Belasting Hypotheek

Alles over belasting, toeslagen en hypotheken

Belasting, toeslagen en hypotheken.
Belasting, toeslagen en hypotheken.
 
Belasting Hypotheek
 
Inkomstenbelasting
- Box 1
-
Box 2
-
Box 3
-
Aftrekposten
-
Belastingschijven
-
Belasting terugvragen
- Overdrachtsbelasting
 
 
Hypotheken
- Hypotheekvormen
-
Hypotheekrente
-
Huis kopen en kosten

Verzekeringen

Toeslagen
- Zorgtoeslag
-
Huurtoeslag
-
Kinderopvang
-
Kindgebonden budget


 

Hypotheekrenteaftrek


 
 
Aftrekbare kosten eigen woning
Belastingplichtigen die in Nederland een eigen woning bezitten kunnen een aantal kosten die daarmee te maken hebben aftrekken bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Er zijn de eenmalig aftrekbare kosten en de hypotheekrente die u 30 jaar lang elk jaar mag aftrekken. De kosten die eenmalig aftrekbaar zijn betreffen de kosten die u moet maken voor de aankoop van de woning zoals de makelaarskosten en notariskosten. Meer informatie over deze aftrekposten vindt u op het 'huis kopen en kosten' gedeelte van deze site. Hier gaan we alleen dieper in op de hypotheekrenteaftrek met uitleg over het berekenen van de rente aftrek en beperking of toekomstige afschaffing van de regeling.
 
Hypotheekrenteaftrek
De hypotheekrenteaftrek is zonder twijfel de meest besproken aftrekpost van ons belastingsysteem. De regeling is ooit door de overheid in het leven geroepen om het huizenbezit in Nederland te bevorderen met een groot belastingvoordeel. Gedurende een periode van 30 jaar mag de betaalde hypotheekrente worden afgetrokken in box 1 van de inkomstenbelasting. Deze aftrekpost verlaagd daarmee het belastbare inkomen, zodat u netto meer van uw inkomen overhoud.

Er gaan de laatste tijd al stemmen op voor afschaffing of verdere beperking van dit belastingvoordeel. Hoewel de aftrek de laatste jaren steeds meer onder druk staat is het nog steeds een belangrijk onderdeel van de inkomstenbelasting. Wel is de mate waarin de hypotheekrente voor uw eigen woning nog aftrekbaar is de afgelopen tijd door aangepaste wetgeving steeds meer uitgekleed. Veel voorwaarden zijn aangescherpt en er zijn een aantal regelingen bijgekomen. Hier volgt enige uitleg over de voorwaarden en manieren om de hypotheekrenteaftrek te berekenen.
 
 
 
Voorwaarden hypotheekrenteaftrek
Om recht te hebben op hypotheekrenteaftrek voor uw woning moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De twee belangrijkste hiervan zijn:
- Het gaat om de rente betaald over een lening voor een eigen
  woning die tevens uw hoofdverblijf is. U moet dus op dat adres
  ingeschreven staan bij de gemeente.
- De lening is afgesloten voor aankoop, verbetering of onderhoud
  van deze woning.
- De hypotheekrente mag maximaal voor een periode van 30 jaar
  jaar worden afgetrokken.
>> meer hypotheekrenteaftrek
 
 
 
 
Belasting, toeslagen, hypotheken en belastingaangifte
Home | Contact | Sitemap | Partners | Belastingadvies
Belasting, toeslagen en hypotheken.