Belasting, toeslagen en hypotheken.

Belasting Hypotheek

Alles over belasting, toeslagen en hypotheken

Belasting, toeslagen en hypotheken.
Belasting, toeslagen en hypotheken.
 
Belasting Hypotheek
 
Inkomstenbelasting
- Box 1
-
Box 2
-
Box 3
-
Aftrekposten
-
Belastingschijven
-
Belasting terugvragen
- Overdrachtsbelasting
 
 
Hypotheken
- Hypotheekvormen
-
Hypotheekrente
-
Huis kopen en kosten

Verzekeringen

Toeslagen
- Zorgtoeslag
-
Huurtoeslag
-
Kinderopvang
-
Kindgebonden budget


 

Hypotheekrente aftrekbaar


 
 
Hoeveel hypotheekrente is aftrekbaar bij belastingaangifte?
Jaren geleden was de hypotheekrente zo'n beetje onbeperkt aftrekbaar. Sinds 2004 is daar verandering in gekomen door een aantal extra voorwaarden (de bijleenregeling) aan de renteaftrek te verbinden. Hier kunt u lezen wat de voorwaarden hoeveel rente u nog mag gebruiken als aftrekpost in box 1 van de inkomstenbelasting, en hoe de bijleenregeling werkt.
 
Rente betaald over persoonlijke lening
Zoals u eerder heeft kunnen lezen is niet alleen de rente die betaald is voor leningen die zijn afgesloten voor aankoop aftrekbaar, maar ook kosten van leningen voor verbeteringen en onderhoud van de eigen woning. Als u dus een lening afsluit om een  schilder, dakdekker of verbouwing te financieren kunt u ook de rente van deze lening meetellen voor de hypotheekrenteaftrek om als aftrekpost te gebruiken bij de belastingaangifte. Het maakt niet uit of u de lening bij een bank of andere kredietverstrekker afsluit. Als het bedrag maar volledig aan de verbetering of onderhoud van de eigen woning wordt besteed. Leningen voor consumptief gebruik tellen dus niet mee voor de hypotheekrenteaftrek.
 
 
 
De bijleenregeling
Als u uw eigen woning heeft verkocht, heeft u mogelijk te maken met de bijleenregeling. De bijleenregeling houdt in dat uw (hypotheek)renteaftrek mogelijk beperkt is als u een nieuwe eigen woning kocht en u oude woning overwaarde had. Meestal is de verkoopopbrengst van de oude woning hoger dan de schuld voor de oude woning; de woning heeft dan overwaarde. Als u deze overwaarde niet of niet helemaal gebruikt om de nieuwe woning te financieren, moet u misschien voor de aankoop van deze woning een hogere lening afsluiten. De rente over deze lening is dan echter niet volledig aftrekbaar. U mag alleen de rente over de financiering van de aankoopsom van de nieuwe woning aftrekken, verminderd met de overwaarde.  
>> bijleenregeling rekenvoorbeeld
 
 
 
Belasting, toeslagen, hypotheken en belastingaangifte
Home | Contact | Sitemap | Partners | Belastingadvies
Belasting, toeslagen en hypotheken.