Belasting, toeslagen en hypotheken.

Belasting Hypotheek

Alles over belasting, toeslagen en hypotheken

Belasting, toeslagen en hypotheken.
Belasting, toeslagen en hypotheken.
 
Belasting Hypotheek
 
Inkomstenbelasting
- Box 1
-
Box 2
-
Box 3
-
Aftrekposten
-
Belastingschijven
-
Belasting terugvragen
- Overdrachtsbelasting
 
 
Hypotheken
- Hypotheekvormen
-
Hypotheekrente
-
Huis kopen en kosten

Verzekeringen

Toeslagen
- Zorgtoeslag
-
Huurtoeslag
-
Kinderopvang
-
Kindgebonden budget


 

Inkomstenbelasting box 2


 
 
Inkomen uit aanmerkelijk belang
Van een aanmerkelijk belang is sprake bij een bezit van ten minste 5% van de aandelen in een bv of nv (eventueel samen met de partner of echtgenoot). Een belastingplichtige heeft in ieder geval een aanmerkelijk belang in een vennootschap als hij (al dan niet tezamen met zijn partner), direct of indirect, ten minste 5% van de aandelen bezit.

Het inkomen uit aanmerkelijk belang is het gezamenlijk bedrag van de ontvangen dividenden en de behaalde vervreemdingsvoordelen (winst uit verkoop van aandelen, winstbewijzen, schuldvorderingen en dergelijke), na aftrek van de kosten.
 
Meesleepregeling
Als een belastingplichtige een aanmerkelijk belang heeft in een vennootschap worden winstbewijzen of andere soorten aandelen die door die vennootschap zijn uitgegeven, beschouwd als onderdeel van het aanmerkelijk belang. Deze regeling wordt de meesleepregeling genoemd. Als een belastingplichtige vermogensbestanddelen ter beschikking stelt aan een vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, dan worden de inkomsten daaruit in box 1 belast als resultaat uit overige werkzaamheden. Een voorbeeld is het verhuren van een pand aan de vennootschap. 
 
 
 
Tarieven aanmerkelijk belang, box 2
Voor de inkomsten uit aanmerkelijk belang is geen progressief tarief vastgesteld zoals in box 1 bij inkomen uit werk en woning het geval is. Voor het belastbare inkomen van box 2 geldt een vast tarief van 25% over de winst.

Voor het belastingjaar 2007 waren er 2 tarieven. Toen gold tijdelijk een extra tariefschijf van 22% als het aanmerkelijk belang inkomen lager was of gelijk aan € 250.000. Dit was een compensatie voor de gestegen ziektekosten van dat belastingjaar.
 
>> box 3 inkomen uit sparen en beleggen
 
 
Belasting, toeslagen, hypotheken en belastingaangifte
Home | Contact | Sitemap | Partners | Belastingadvies
Belasting, toeslagen en hypotheken.