Belasting, toeslagen en hypotheken.

Belasting Hypotheek

Alles over belasting, toeslagen en hypotheken

Belasting, toeslagen en hypotheken.
Belasting, toeslagen en hypotheken.
 
Belasting Hypotheek
 
Inkomstenbelasting
- Box 1
-
Box 2
-
Box 3
-
Aftrekposten
-
Belastingschijven
-
Belasting terugvragen
- Overdrachtsbelasting
 
 
Hypotheken
- Hypotheekvormen
-
Hypotheekrente
-
Huis kopen en kosten

Verzekeringen

Toeslagen
- Zorgtoeslag
-
Huurtoeslag
-
Kinderopvang
-
Kindgebonden budget


 

Inkomstenbelasting box 3


 
 
Box 3, inkomen uit sparen en beleggen
In deze box worden de inkomsten uit sparen en beleggen belast. Het tarief bedraagt 30%, berekend over een fictief rendement van 4% van het totale vermogen. Het vermogen waarover het inkomen uit sparen en beleggen wordt berekend is de waarde van de bezittingen minus de schulden. Voorbeelden van bezittingen zijn spaargeld, obligaties, een verhuurd pand of aandelen.
 
Peildata
Bij de vaststelling van het vermogen wordt uitgegaan van het gemiddelde saldo in een jaar. De peildata zijn 1 januari en 31 december. Belasting in box 3 wordt alleen geheven over vermogens groter dan € 20.661,-. De belastingheffing op inkomen uit sparen en beleggen is gebaseerd op de veronderstelling dat de belastingplichtige een rendement van 4% op het netto vermogen behaalt. 
 
 
 
Werkelijke rendement niet van belang
Het werkelijke rendement (zoals rente, dividend, koerswinsten en verliezen) doet er niet toe. Dat is natuurlijk in economisch slechte tijden wel een beetje zuur voor een aantal mensen. Het kan al een hele prestatie zijn om dan 4% rendement te halen op beleggingen. Als het alleen over spaargeld gaat is vaak al helemaal uitgesloten om dit aan rente te ontvangen.

Er wordt dus belasting betaald over inkomen dat er in werkelijkheid niet eens is! Toch is dit percentage de laatste jaren steeds constant gebleven. Wel stijgt ieder jaar het bedrag waar geen belasting over betaald hoeft te worden een klein beetje.
 
 
 
Belasting, toeslagen, hypotheken en belastingaangifte
Home | Contact | Sitemap | Partners | Belastingadvies
Belasting, toeslagen en hypotheken.