Belasting, toeslagen en hypotheken.

Belasting Hypotheek

Alles over belasting, toeslagen en hypotheken

Belasting, toeslagen en hypotheken.
Belasting, toeslagen en hypotheken.
 
Belasting Hypotheek
 
Inkomstenbelasting
- Box 1
-
Box 2
-
Box 3
-
Aftrekposten
-
Belastingschijven
-
Belasting terugvragen
- Overdrachtsbelasting
 
 
Hypotheken
- Hypotheekvormen
-
Hypotheekrente
-
Huis kopen en kosten

Verzekeringen

Toeslagen
- Zorgtoeslag
-
Huurtoeslag
-
Kinderopvang
-
Kindgebonden budget


 

Kinderopvangtoeslag


 
 
Kinderopvangtoeslag aanvragen
De kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming van de overheid voor werkende ouders die hun kind of kinderen naar een kinderdagverblijf of een gastouder brengen. De regeling is in het leven geroepen om ouders te stimuleren om de arbeidsmarkt op te gaan. Om de kosten voor kinderopvang voor iedereen betaalbaar te houden kunnen ouders een maandelijkse bijdrage krijgen voor de kosten die ze maken voor kinderopvang. Op hoeveel kinderopvangtoeslag u eventueel recht heeft is afhankelijk van uw inkomen. Naarmate het inkomen stijgt, daalt het bedrag van de toeslag.
 
Kinderopvangtoeslag voorwaarden
Om recht te hebben op kinderopvangtoeslag moet u natuurlijk aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarden zijn: 
- u heeft recht op kinderbijslag voor het kind waar u
  kinderopvangtoeslag voor aanvraagt, of u moet het kind in
  belangrijke mate onderhouden. Hiervan is sprake als u per kwartaal
  meer dan €408 aan kosten kwijt bent voor voeding en kleding;
- het kind staat bij de gemeente ingeschreven ingeschreven op
  hetzelfde adres als de aanvrager;
 
 
 
- de plaats van opvang of de gastouder moet geregistreerd zijn bij
  Landelijk Register Kinderopvang;
- het kind waarvoor u toeslag aanvraagt zit op het basisonderwijs;
- de kosten van de kinderopvang komen voor rekening van u of uw
  eventuele partner;
- u en uw eventuele partner zijn in het bezit van de Nederlandse
  nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
- u moet een baan hebben, een studie volgen met het oog op werk
  of deelnemen aan een inburgeringcursus.
>> bedragen kinderopvangtoeslag
 
 
Belasting, toeslagen, hypotheken en belastingaangifte
Home | Contact | Sitemap | Partners | Belastingadvies
Belasting, toeslagen en hypotheken.