Belasting, toeslagen en hypotheken.

Belasting Hypotheek

Alles over belasting, toeslagen en hypotheken

Belasting, toeslagen en hypotheken.
Belasting, toeslagen en hypotheken.
 
Belasting Hypotheek
 
Inkomstenbelasting
- Box 1
-
Box 2
-
Box 3
-
Aftrekposten
-
Belastingschijven
-
Belasting terugvragen
- Overdrachtsbelasting
 
 
Hypotheken
- Hypotheekvormen
-
Hypotheekrente
-
Huis kopen en kosten

Verzekeringen

Toeslagen
- Zorgtoeslag
-
Huurtoeslag
-
Kinderopvang
-
Kindgebonden budget


 

Kindgebonden budget


 
 
Kindgebonden budget aanvragen
Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming van de overheid in de kosten die u als ouder maakt voor kinderen die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben. Er zit wel een maximale inkomensgrens aan deze regeling. Kindgebonden budget staat los van de kinderbijslag. Vaak heeft u dus recht op beide regelingen. Het is in de meeste gevallen niet eens nodig om kindgebonden budget aan te vragen. U krijgt vanzelf bericht van de overheid als u er recht op heeft.
 
Voorwaarden kindgebonden budget
Om in aanmerking te komen voor het kindgebonden budget moet u en uw eventuele partner aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste hiervan zijn:
- u heeft één of meer kinderen die niet ouder zijn dan 17 jaar;
- één van de ouders heeft recht op kinderbijslag voor het kind
  of u moet het kind in belangrijke mate onderhouden. Hiervan is
  sprake als u per kwartaal meer dan €408 aan kosten kwijt bent voor
  voeding en kleding;
- het inkomen van u en eventuele partner zit niet boven het
  maximum. Er geldt een hogere grens als u meer kinderen heeft.
- u en uw eventuele partner zijn in het bezit van de Nederlandse
  nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
 
 
 
Inkomensgrens kindgebonden budget
Het kindgebonden budget kent een inkomensgrens. Gezinnen met een gezamenlijk bruto inkomen tot € 28.897 hebben recht op het maximale jaarbedrag aan kindgebonden budget. Als het gezamenlijk bruto inkomen hoger wordt dan € 28.897, wordt het kindgebonden budget langzaam minder. Uw gezamenlijk bruto inkomen bestaat uit uw bruto inkomen en dat van uw eventuele partner. Voor 2012 is het kindgebonden budget als volgt opgebouwd:
 
Gezinnen met krijgen per jaar maximaal
1 kind € 1.017
2 kinderen € 1.478
3 kinderen € 1.661
4 kinderen € 1.767
5 kinderen € 1.873

Verhoging voor kinderen van 12 tot en met 15 jaar: € 231 per jaar.
Verhoging voor kinderen van 16 en 17 jaar: € 296 per jaar.
De verhoging komt in de plaats van de tegemoetkoming voor ouders (WTOS) die u tot 1 januari 2010 ontving.  
 
 
 
Belasting, toeslagen, hypotheken en belastingaangifte
Home | Contact | Sitemap | Partners | Belastingadvies
Belasting, toeslagen en hypotheken.