Belasting, toeslagen en hypotheken.

Belasting Hypotheek

Alles over belasting, toeslagen en hypotheken

Belasting, toeslagen en hypotheken.
Belasting, toeslagen en hypotheken.
 
Belasting Hypotheek
 
Inkomstenbelasting
- Box 1
-
Box 2
-
Box 3
-
Aftrekposten
-
Belastingschijven
-
Belasting terugvragen
- Overdrachtsbelasting
 
 
Hypotheken
- Hypotheekvormen
-
Hypotheekrente
-
Huis kopen en kosten

Verzekeringen

Toeslagen
- Zorgtoeslag
-
Huurtoeslag
-
Kinderopvang
-
Kindgebonden budget


 

Persoonsgebonden aftrek


 
 
Uitleg persoonsgebonden aftrek
Hier vindt u de voorwaarden en uitleg van de verschillende aftrekbare kosten voor de persoonsgebonden aftrek. Hier kunt u gebruik van maken bij de volgende aangifte inkomstenbelasting. Wij geven hier slechts een korte verduidelijking van een aantal kosten. Voor de kleine details van elke aftrekpost verwijzen wij u liever naar de originele geldende wettekst.
 
Uitgaven voor onderhoudsverplichtingen
Ruim gezegd gaat het hier om alimentatie aan een ex-partner dat belastingplichtige door het familierecht verplicht is om te betalen. De uitgaven aan eigen kinderen tellen niet mee als aftrekpost.

Verliezen op beleggingen in durfkapitaal (tot 1-1-2011)
Dit zijn de zijn verliezen op geldleningen aan beginnende ondernemers, die binnen 8 jaar zijn kwijtgescholden.

Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen
Uitgaven aan eigen kinderen onder de 30 jaar die niet in hun eigen levensbehoefte kunnen voorzien. Het gaat hierbij om kleding, voeding ed. Ook mag er voor het kind geen recht op een vorm van studiefinanciering of kinderbijslag bestaan.
 
 
 
Uitgaven voor specifieke zorgkosten
Uitgaven die zijn gedaan in verband met zorgkosten voor de belastingplichtige, partner, kinderen tot 27 jaar, inwonende ernstig gehandicapte personen ouder dan 27 jaar en bij de belastingplichtige inwonende zorgafhankelijke ouders, broers of zusters.

Weekenduitgaven voor gehandicapten
Dit zijn de extra uitgaven om een ernstig gehandicapt kind, broer, zus of onder zijn mentorschap gestelde persoon te verzorgen, mits deze persoon 27 jaar of ouder zijn en doorgaans in een inrichting verblijft.

Scholingsuitgaven
Het gaat hier om uitgaven voor het volgen van een opleiding of studie met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning. Kosten van een partner worden ook meegeteld.

Uitgaven voor monumentenpanden
Kosten voor een geregistreerd monumentenpand volgens de Monumentenwet 1988. Hoeveel kosten aftrekbaar zijn en hoe dit berekend wordt is afhankelijk van het feit of het een eigen woning betreft (box 1), of een tweede woning (box3).

Aftrekbare giften
Dit zijn giften aan verenigingen en het algemeen nut beogende instellingen. Het maakt niet uit of dit in de collectebus gaat of maandelijks wordt overgemaakt.
 
 
 
Belasting, toeslagen, hypotheken en belastingaangifte
Home | Contact | Sitemap | Partners | Belastingadvies
Belasting, toeslagen en hypotheken.