Belasting, toeslagen en hypotheken.

Belasting Hypotheek

Alles over belasting, toeslagen en hypotheken

Belasting, toeslagen en hypotheken.
Belasting, toeslagen en hypotheken.
 
Belasting Hypotheek
 
Inkomstenbelasting
- Box 1
-
Box 2
-
Box 3
-
Aftrekposten
-
Belastingschijven
-
Belasting terugvragen
- Overdrachtsbelasting
 
 
Hypotheken
- Hypotheekvormen
-
Hypotheekrente
-
Huis kopen en kosten

Verzekeringen

Toeslagen
- Zorgtoeslag
-
Huurtoeslag
-
Kinderopvang
-
Kindgebonden budget


 

Toeslagen


 
 
Huurtoeslag
Huurtoeslag is een vorm van inkomensafhankelijke toeslag als tegemoetkoming in de huurkosten. Huurtoeslag kan worden aangevraagd bij de belastingdienst. Deze regeling, die voorheen 'huursubsidie' heette, kan alleen worden aangevraagd door personen die in verhouding met hun inkomen hoge huurkosten hebben. Om recht te hebben op huurtoeslag mag het gezamenlijke gezinsinkomen niet te hoog zijn. Ook zit er een maximum aan de huurprijs om in aanmerking te komen. Kijk hier verder voor de voorwaarden meer informatie over het aanvragen van huurtoeslag.
 
Zorgtoeslag
Door de slechte economische situatie en de enorm stijgende kosten voor gezondheidszorg heeft de overheid besloten om het vroegere ziekenfonds af te schaffen. Met de komst van het nieuwe zorgstelsel is in 2006 is de zorgtoeslag in het leven geroepen. Mensen die eerst een relatief laag bedrag betaalden aan het ziekenfonds werden nu geconfronteerd met hogere premies. Om de premies voor de zorgverzekering voor iedereen betaalbaar te houden kunnen personen met een gering inkomen aanspraak maken op deze toeslag. Kijk hier verder voor de voorwaarden en meer informatie over het aanvragen van zorgtoeslag.
 
 
 
Kinderopvangtoeslag
Kinderopvangtoeslag is een vorm van inkomensafhankelijke toeslag als tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang voor ouders die allebei werken. Kinderopvangtoeslag is geregeld in de Wet Kinderopvang en kan worden aangevraagd bij de belastingdienst. De regeling is wel beperkter voor hoge inkomens. Bij een laag inkomen is het bedrag waar de ouders recht op hebben relatief hoog. Naarmate het inkomen stijgt, daalt het bedrag van de toeslag. Kijk hier verder voor alle voorwaarden meer informatie over het aanvragen van kinderopvangtoeslag.

Kindgebonden budget
Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten van kinderen. Deze vorm van tegemoetkoming in de kosten is ook inkomensafhankelijk. Naarmate het inkomen stijgt wordt het het bedrag van het kindgebonden budget lager. Gezinnen met kinderen jonger dan 18 jaar kunnen deze bijdrage aanvragen. Een belangrijke voorwaarde is dat er voor het kind ook recht op kinderbijslag bestaat. Omdat de kinderbijslag stopt voor kinderen vanaf 16 jaar geldt dan de voorwaarde dat u uw kind in belangrijke mate onderhoudt. Kijk hier verder voor alle voorwaarden meer informatie over het aanvragen van een kindgebonden budget.
 
 
 
Belasting, toeslagen, hypotheken en belastingaangifte
Home | Contact | Sitemap | Partners | Belastingadvies
Belasting, toeslagen en hypotheken.