Belasting, toeslagen en hypotheken.

Belasting Hypotheek

Alles over belasting, toeslagen en hypotheken

Belasting, toeslagen en hypotheken.
Belasting, toeslagen en hypotheken.
 
Belasting Hypotheek
 
Inkomstenbelasting
- Box 1
-
Box 2
-
Box 3
-
Aftrekposten
-
Belastingschijven
-
Belasting terugvragen
- Overdrachtsbelasting
 
 
Hypotheken
- Hypotheekvormen
-
Hypotheekrente
-
Huis kopen en kosten

Verzekeringen

Toeslagen
- Zorgtoeslag
-
Huurtoeslag
-
Kinderopvang
-
Kindgebonden budget


 

Verzekeringen


 
 
Verzekeringen als aftrekpost
Tegenwoordig is het mogelijk om voor veel onvoorziene uitgaven of een inkomstendaling een verzekering af te sluiten. Soms kan een verzekering verplicht zijn bij het afsluiten van een hypotheek. De premies van een aantal van deze verzekeringen zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. Hieronder staan de belangrijkste aftrekbare verzekeringen voor de inkomstenbelasting.
 
Uitgaven voor inkomensvoorzieningen
Als u een pensioentekort heeft en u heeft om dat tekort te dekken een lijfrentepolis afgesloten bij een levensverzekerings-maatschappij, dan mag u de betaalde premies onder voorwaarden tot bepaalde maxima aftrekken. U heeft, kort gezegd, een pensioentekort als u minder pensioen opbouwt dan nodig is om een oudedagsvoorziening (inclusief AOW) te krijgen van 70% van uw arbeidsinkomen. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat u gedurende 35 jaar pensioen opbouwt. Het bedrag dat u mag aftrekken omdat u een pensioentekort heeft, heet de jaarruimte.
 
 
 
Bij de berekening van het bedrag dat u maximaal mag aftrekken voor lijfrentepremies, wordt onder andere gekeken naar de hoogte van uw inkomen en de aangroei van uw pensioenrechten. Uw inkomen in het voorafgaande kalenderjaar is daarbij bepalend. Om voor premieaftrek in 2008 in aanmerking te komen, moet u uw lijfrentepremies voor 1 april 2009 betalen. Voor ondernemerslijfrenten geldt 1 juli 2009 als uiterste datum.
 
Aftrekbare premies
Er zijn meer premies aftrekbaar. De aftrek van de volgende premies is niet gebonden aan een maximaal aftrekbedrag:
- arbeidsongeschiktheidsverzekering voor uzelf
- lijfrenten voor meerderjarige invalide (klein)kinderen.  
 
 
 
Belasting, toeslagen, hypotheken en belastingaangifte
Home | Contact | Sitemap | Partners | Belastingadvies
Belasting, toeslagen en hypotheken.