Wat is Hypotheekrenteaftrek?

De hypotheekrenteaftrek is zonder twijfel de meest besproken aftrekpost van ons belastingsysteem. De regeling is ooit door de overheid in het leven geroepen om het huizenbezit in Nederland te bevorderen met een groot belastingvoordeel. Gedurende een periode van 30 jaar mag de betaalde hypotheekrente worden afgetrokken in box 1 van de inkomstenbelasting. Deze aftrekpost verlaagd daarmee het belastbare inkomen, zodat u netto meer van uw inkomen overhoud.

Er gaan de laatste tijd al stemmen op voor afschaffing of verdere beperking van dit belastingvoordeel. Hoewel de aftrek de laatste jaren steeds meer onder druk staat is het nog steeds een belangrijk onderdeel van de inkomstenbelasting. Wel is de mate waarin de hypotheekrente voor uw eigen woning nog aftrekbaar is de afgelopen tijd door aangepaste wetgeving steeds meer uitgekleed. Veel voorwaarden zijn aangescherpt en er zijn een aantal regelingen bijgekomen. Hier volgt enige uitleg over de voorwaarden en manieren om de hypotheekrenteaftrek te berekenen.

Voorwaarden hypotheekrenteaftrek

Om recht te hebben op hypotheekrenteaftrek voor uw woning moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De twee belangrijkste hiervan zijn:
– Het gaat om de rente betaald over een lening voor een eigen
  woning die tevens uw hoofdverblijf is. U moet dus op dat adres
  ingeschreven staan bij de gemeente.
– De lening is afgesloten voor aankoop, verbetering of onderhoud
  van deze woning.
– De hypotheekrente mag maximaal voor een periode van 30 jaar
  jaar worden afgetrokken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.